Kniv i Trøndelag - historie, handverk, kultur

Andre handverkere og knivkulturen

De fleste knivmakerne i Meldal dreiv med mye mer enn bare knivmakeri. De dreiv gjerne handverksmessig mangesyssel, eller hadde hovedvirksomheten sin knytta til et anna og mer tradisjonelt handverk.

Mange av knivmakerne var for eksempel mest smeder av fag. Jeg har valgt å gjøre det slik, at hvis smeden beviselig også har laga kniver, omtales han under Knivmakerne.

De fleste av disse øvrige handverkerne veit jeg (foreløpig?) lite om. De blir derfor stort sett bare lista opp eller omtalt svært summarisk.

I første omgang vil jeg lage oversikter over smeder og gjørtlere. Kanskje kommer flere til etter hvert. Det fins jo mange spennende handverkere, også av de som ikke har tilknytning til knivmakeriet, som ikke er særlig beskrevet. Tida vil vise.

Når det gjelder navneformer og bostedangivelse gjelder det samme her som det jeg gjør rede for under Knivmakerne.

[Skrevet 10.12.2007 Arvid Hoff]

Utforming og innhold © Arvid Hoff 2009