Kniv i Trøndelag - historie, handverk, kultur

Knivfabrikker i Trondheim

B. Knudsens Knivfabrikk, Ilen, er vel den knivfabrikken i Trondheim som er kjent litt ut over entusiastenes rekker, og vel den eneste større knivfabrikken nordafjells. Men det finnes flere.

ALT TEKST

Fra fagregisteret i Trondhjems adressebok for 1918

De øvrige fabrikkene som presenters her produserte varer som vel ligger utafor de fleste kniventusiasters interesseområder, men jeg syns de hører med i denne sammenhengen likevel. Ofte er det slik at fabrikkene som framstiller tolle- og jaktkniver også tilbød produkter for kjøkken og næringsmiddelindustri, slik for eksempel B. Knudsen gjorde. Her har vi altså eksempler på fabrikker som spesialiserte seg på slike produkter.

Foruten de fabrikkene du finner i menyen til venstre viser Per Thoresen i boka "Litt av hvert om kniver" til følgende virksomheter som muligens kan regnes til kategorien:

Norsk slireknivfabrikk A/S

som antakelig bare var et agentur for kniver fra Brusletto på Geilo.

Axel H. Schreiner

som var instrumentmaker, men også annonserte seg som "Fabrik for hvalrosstolleknive".

P. Aas redskapsfabrikk

som produserte ljåer fram til slutten av 1980-tallet, og som muligens hadde en forløper som produserte kniver.

"En plass på brygga"

hvor det skulle ha vært en liten knivfabrikk en gang i tida.

 

Om alle disse, og også B. Knudsen og Norsk Knivfabrik kan du lese mer i boka til Thoresen, men ikke om K. W. Kristiansen knivfabrikk, den blir presentert her for første gang.

[Skrevet 26.11.2007 Arvid Hoff]

Utforming og innhold © Arvid Hoff 2008